Archiwum kategorii: Swastyki

Zapinka tarczkowa krzyżowa w kształcie swastyki z Kiełpina

ZapinkaZapinka tarczkowa

Pochodzenie: znalezisko gromadne w torfie w Kiełpinie, powiat gryficki, Pomorze (Polska)

Miejsce wystawienia: wystawa czasowa pt. „Zaginione – Ocalone” w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

http://swastyki.pl/2013/03/20/swastyki-na-wystawie-czasowej-zaginione-ocalone-w-panstwowym-muzeum-archeologicznym-w-warszawie/

Miejsce przechowywania: zbiory szczecińskiej kolekcji starożytności pomorskich w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Datowanie: 500-400 lat p.n.e. (wczesna epoka żelaza)

Swastyka: 1 lewoskrętna

Fotografie: 17.03.2013 Marcin Klebba

Opis: zapinka tarczkowa krzyżowa z brązu ze znaleziska gromadnego w torfie.

Źródła:

http://www.pma.pl/

http://www.zaginione-ocalone.pl/

Swastyki na urnie glinianej z grobu w Miechęcinie z okresu rzymskiego

Dwie swastyki na urnieDruga strona urny ze swastykami

UrnaDruga strona urnyBrzeg urny

Pochodzenie: wyposażenie grobu w Miechęcinie, powiat kołobrzeski, Pomorze (Polska)

Miejsce wystawienia: wystawa czasowa pt. „Zaginione – Ocalone” w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

http://swastyki.pl/2013/03/20/swastyki-na-wystawie-czasowej-zaginione-ocalone-w-panstwowym-muzeum-archeologicznym-w-warszawie/

Miejsce przechowywania: zbiory szczecińskiej kolekcji starożytności pomorskich w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Datowanie: I-II w.n.e. (okres rzymski)

Swastyki: 2 prawoskrętne

Fotografie: 17.03.2013 Marcin Klebba

Opis: urna gliniana w formie flaszy.

Źródła:

http://www.pma.pl/

http://www.zaginione-ocalone.pl/

Swastyki na synagodze Reicherów w Łodzi

Synagoga Reicherów w ŁodziSwastyki na synagodze Reicherów w Łodzi

Lokalizacja: synagoga Reicherów przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 28 w Łodzi (Polska)

Swastyki: 4 lewoskrętne

Fotografie: 30.01.2013 Iwona Jesionowska

Opis: akt wandalizmu w postaci namalowanych czarnych swastyk. Co ciekawe nie są to swastyki hitlerowskie, ponieważ ich ramiona zagięte są w lewą stronę, a nie w prawą. Nie jest to odosobniony przypadek, że czarne swastyki nawiązujące do nienawiści nazistów względem Żydów są niepoprawne stylistycznie.

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Reicher%C3%B3w_w_%C5%81odzi

===========================================================================

Swastyki.pl przypominają, że w Polsce używanie znaku swastyki nie jest prawnie zabronione, ponieważ jest to symbol religijny np. w buddyzmie, hinduizmie, rodzimej wierze słowiańskiej oraz w filozofiach m.in. Falun Gong. Zabronione jest propagowanie symboli nazistowskich, na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dziennik Ustaw 1997 nr 88 poz. 553) w art. 256 i 257 mówi: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r.: Propagowanie, w rozumieniu art. 256 i 257 k.k., oznacza każde zachowanie polegające na publicznym prezentowaniu, w zamiarze przekonania do niego, faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa.

Triskele i znaki swastykopodobne na kielichu liturgicznym ze Skoraszewic

kielich ze Skoraszewic, ok. 1450 r., Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Pochodzenie: kościół p.w. św. Katarzyny w Skoraszewicach w Wielkopolsce (Polska)

Miejsce przechowywania: Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Datowanie: około 1450 r. (późne średniowiecze) – ufundowany prawdopodobnie przez rodzinę Skoraszewskich (ówczesnych właścicieli wsi Skoraszewice)

Triskele: 29 prawoskrętnych okrągłych

Znaki swastykopodobne: 9 prawoskrętnych okrągłych (tetraskeliony – poczwórne rybie pęcherze)

Fotografia: http://www.muzeum.poznan.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=29

Opis: na ozdobnym trzonie kielicha widoczne okrągłe znaki swastykopodobne, a na stopie ornament maswerkowy z ułożonych naprzemiennie triskeli (tzw. potrójnych rybich pęcherzy) i czteroliści.

Surowiec: złoto

Technika wykonania: filigran i granulacja, emalia komórkowa, cyzelowanie, rycie

Źródła:

http://www.muzeum.poznan.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=29

 

Swastyki na greckiej wazie

Grecka waza

Pochodzenie: (Grecja)

Miejsce przechowywania: Królewskie Muzea Sztuki i Historii w Brukseli

Datowanie: 800-700 p.n.e. okres

geometryczny (starożytność)

Przynależność kulturowa: grecka

Swastyki: 4 prawoskrętne

Fotografia: 2012 Marcin Klebba

Opis: ceramika attycka

Źródła:

http://www.kmkg-mrah.be/cinquantenaire-museum

http://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_orientalizuj%C4%85cy#Ceramika_attycka

 

Swastyki na posadzce fabryki Schindlera na Zabłociu w Krakowie

Posadzka_w_fabryce_Schindlera_1 Posadzka_w_fabryce_Schindlera_2 Posadzka_w_fabryce_Schindlera_3

Lokalizacja: Oddział Muzeum Historycznego Purchase of levitra Miasta Krakowa – Fabryka Emalia Oskara Schindlera na Zabłociu w Krakowie (Polska)

Datowanie: (współczesność)

Swastyki: ponad 40 prawoskrętnych

Fotografie: 2012 Iwona Jesionowska

Opis: ceramiczna posadzka w jednej z sal dawnej fabryki Schindlera stanowi dekorację wystawy pt. „Kraków – czas okupacji 1939–1945” prezentowanej w Muzeum Fabryka Schindlera w Krakowie.

Żródła:

http://www.eventmapa.pl/aktualnosci/3743/krakow-nagrodzony-za-rozwiazania-digital-signage-dostarczone-przez-trias-sa

http://www.flickr.com/photos/bazylek/5355079812/

http://www.meetingplanner.pl/news/technologie/art,17,krakow-nagrodzony-za-rozwiazania-digital-signage-dostarczone-przez-trias-s-a-.html

http://www.trivago.pl/krakow-86473/muzeum-wystawa-galeria/fabryka-schindlera-910681/foto-i8607752

http://www.kursnakurs.pl/a665/krakow/historia/trasa-pamieci

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=551592&page=77

http://www.herito.pl/artykuly/smierc-w-nowych-dekoracjach

 

Swastyka na chrzcielnicy z Gromnika

Chrzcielnica_z_Gromnika_1Chrzcielnica_z_Gromnika_2

Pochodzenie: kościół parafialny w Gromniku (Polska)

Miejsce przechowywania: wystawa stała Muzeum Narodowego w Krakowie w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka (Oddział Sztuki Dawnej) w lapidarium w podziemiach ul. Kanonicza 17 (nr inw. MNK I-336)

Datowanie: koniec XV wieku (późne średniowiecze)

Swastyka: 1 lewoskrętna

Fotografia: 2012 Iwona Jesionowska

Opis: lewoskrętna swastyka znajduje się na nodusie chrzcielnicy, na której są także herby i gmerki, trudne do identyfikacji z powodu zniszczeń. Chrzcielnica pochodzi z kościoła parafialnego w Gromniku pw. Św. Marcina Biskupa. W 1913 r. została podarowana przez tamtejszy Komitet Parafialny na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wymiary: 77x61cm

Surowiec: kamień

Źródła:

Marcinkowski W., Zaucha T., Kraków na wyciągnięcie ręki. Rzeźba prednisone antibiotics architektoniczna w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2010, s. 324-325.

http://www.muzeum.krakow.pl/Szczegoly-produktu.787.0.html?&cHash=c40c7323cc5b5b765aa437ce8fb83b0b&tx_extendedshop_pi1[pid_product]=784&tx_extendedshop_pi1[productID]=3537

http://www.muzeum.krakow.pl/NewsItem.303.0.html?&cHash=0c755f7bb8cc7bd31781b967c8356c27&tx_ttnews[backPid]=50&tx_ttnews[tt_news]=2233

http://www.youtube.com/watch?v=MelIcXNi4TY

http://www.tarnowskiekoscioly.net/index.php?option=com_content&view=article&id=39:gromnik-kocio-w-marcina-bpa&catid=1:kocioy&Itemid=6

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Gromnik

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Saint_Martin_church_in_Gromnik,_Poland.jpg