Archiwum kategorii: Afryka

Dwie swastyki wyryte na kamieniu w oazie Dachla w Egipcie

Pochodzenie: Oaza Dachla, Pustynia Zachodnia stanowiąca część Sahary (południowy Egipt)

Datowanie: około 7,5-6 tys. lat p.n.e.? (neolit) [chronologia niepewna]

Przynależność kulturowa: kultura Beshendi

Swastyka: 2 prawoskrętne

Miejsce wystawienia zdjęcia: zdjęcie znajduje się na planszy informacyjnej na wystawie stałej „Sztuka naskalna Oazy Dachla. Egipska Pustynia Zachodnia” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Fotografia: zdjęcie ze zdjęcia wykonał w 2011 roku Filip Budda

Opis: ryty naskalne (petroglify), tzw. odciski stóp, wykonano odmiennymi technikami, a na ich powierzchni wyryto różne symbole, m.in. dwie prawoskrętne swastyki, oko i znak w kształcie litery „m”.

Wymiary: długość odcisków stóp około 20 cm.

Literatura:

Bey H.A.M., The Lost Oases, Kair, Nowy Jork, The American University in Cairo Press, 2006.

Krzyżaniak L., Kroeper K.The Dakhleh Oasis Project: Interim Report on the Second (1990) and Third (1992) Seasons of the Recording of Petroglyphs, [w:] The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, 1993, Vol. 20:1990, 77-88.

Kuciewicz E., Jaroni E., Kobusiewicz M.Tropem prahistorycznych artystów Sahary. Kod petroglifów, [w:] Academia, 1 (9), 2007, 4-8.
Winkler H.A., Rock Drawings of Southern Upper Egypt vol. II, Egypt Exploration Society, Oxford University Press, Londyn, 1939.

Źródła:

http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/muz_pol/Afryka_Egipt.html

http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/muz_pol/Dachla_wyst/index_dach.html

http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/muz_pol/Dachla_wyst/kod_petro.html

Swastyka na mosiężnym odważniku z Ghany

Pochodzenie: (Ghana)

Datowanie: (współczesność)

Przynależność kulturowa: kultura Aszanti

Swastyka: 1 lewoskrętna

Miejsce przechowywania: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie; gablota na wystawie stałej poświęcona tradycyjnej kulturze czarnej Afryki

Fotografia: Marcin Klebba

Opis: mosiężne odważniki aberambo

Źródło: http://ethnomuseum.website.pl/doc_17-_afryka.html