Archiwum kategorii: Grecja

Ornament swastykowy na greckiej rzeźbie w zrekonstruowanych barwach

Grecka rzeźba w zrekonstruowanych barwach

Pochodzenie: (Grecja)

Miejsce eksponowania: Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu (kolekcja sztuki greckiej)

Przynależność kulturowa: grecka (starożytność)

Ornament viagra for sale swastykowy: grecki prawoskrętny metopowy

Fotografia: pochodzi ze strony http://www.khm.at/en/visit/exhibitions/gods-in-colour/

Opis: ornament swastykowy znajduje się wzdłuż krawędzi szaty na prawym ramieniu rzeźby.

Źródło:

http://www.khm.at/en/visit/exhibitions/gods-in-colour/

Ornament swastykowy na greckim kraterze

Krater

Pochodzenie: (Grecja)

Miejsce przechowywania: Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu (nr inwentarza: ANSA_IV_4585)

Datowanie: 370-350 p.n.e. (starożytność)

Przynależność kulturowa: grecka

Ornament swastykowy: grecki lewoskrętny metopowy

Fotografia: pochodzi canada meds ze strony http://www.khm.at/en/visit/collections/collection-of-greek-and-roman-antiquities/selected-masterpieces/

Opis: ornament swastykowy znajduje się na szyjce krateru; przedstawienie czerwonofigurowe ukazuje Achillesa i Pentezyleę (królową Amazonek).

Źródło:

http://www.khm.at/en/visit/collections/collection-of-greek-and-roman-antiquities/selected-masterpieces/