Archiwum kategorii: CELE

Cel informowania społeczeństwa o swastyce

Społecznym celem popularyzacji wiedzy na temat znaku swastyki jest informowanie o dziejach i historii tego symbolu oraz uświadamianie o jej zatraconym i zapomnianym znaczeniu. Rzetelna edukacja o swastyce ułatwi odróżnianie swastyk hitlerowskich od innych swastyk oraz umiejętne rozróżnianie swastyk wykorzystywanych w celach propagowania faszyzmu. Ma to pozwolić na zwiększenie tolerancji względem nadal używanego w różnych kręgach kulturowych tradycyjnego znaku swastyki symbolizującego dobro i szczęście:

W krajach UE istnieje 16, a w Polsce 5 legalnie działających związków wyznaniowych, od buddyzmu tybetańskiego po neopogaństwo, w których symbolice obecny jest ten znak.

– B.G., W obronie swastyki [w:] Nie – data wydania 05/2005, nr kolumny: 10

Cel pogłębiania wiedzy archeologicznej o swastyce

Archeologicznym celem zbierania informacji o swastyce jest odnalezienie zabytków na których są najstarsze swastyki na świecie oraz utworzenie największej naukowej bazy danych zabytków i dzieł sztuki od epoki kamienia po współczesność z wizerunkiem tego symbolu w celu informowania społeczeństwa o pozytywnym znaczeniu i odwiecznym istnieniu swastyki, która dzięki licznym przykładom zostałaby szerzej zaakceptowana po zebraniu wielu świadectw jej użycia w świętych i uznawanych oraz podziwianych przez wielu ludzi miejscach takich jak: kościoły, meczety, stupy, synagogi, itp.