Wszystkie wpisy, których autorem jest marcink

Swastyka na greckim kubku

Swastyka na kubkuKubekKubek widoczny z profilu

Pochodzenie: (Grecja)

Miejsce eksponowania: Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu, nr inwentarza: IV 3454 (kolekcja sztuki greckiej)

Datowanie: 750 – 735 p.n.e. okres późnogeometryczny (starożytność)

Przynależność kulturowa: grecka

Swastyka: 1 lewoskrętna

Fotografie: 1.03.2013 Marcin Klebba

Opis: kubek z uchem; zdobiony motywem meandrowym z rozetami oraz ptakami wodnymi i dużą lewoskrętną swastyką.

Źródło:

http://www.khm.at/en

Swastyki na wystawie czasowej „Zaginione – Ocalone” w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Swastyki na wystawie Zaginione - Ocalone

Tytuł wystawy: Zaginione – Ocalone

Lokalizacja: Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa (Polska)

Termin: 17.03-8.09.2013

Godziny otwarcia: pn.-pt.: 9:00-16:00, sob.: nieczynne, niedz.: 10:00-16:00

Wstęp: w niedziele wstęp wolny; płatny od poniedziałku do piątku – bilet normalny: 12 zł., bilet ulgowy: 6zł.; sprzedaż biletów do godziny 15:00.

Swastyki:

http://swastyki.pl/2013/03/20/swastyki-na-urnie-glinianej-z-grobu-w-miechecinie-z-okresu-rzymskiego/

http://swastyki.pl/2013/03/20/zapinka-tarczkowa-krzyzowa-w-ksztalcie-swastyki-z-kielpina/

Fotografia: 17.03.2013 Marcin Klebba

Opis: 

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie w dniach 17 marca – 8 września 2013 r. zaprasza na wystawę Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich, zorganizowaną przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Prezentuje ona ponad 200 najciekawszych zabytków z niezwykle bogatego zbioru, którego dzieje stanowią gotowy materiał na powieść sensacyjną.
   Początki systematycznego gromadzenia pomorskiej kolekcji archeologicznej przypadają na 1. połowę XIX w. Przez kilkadziesiąt lat wciąż rozrastający się zbiór przechowywany był w Zamku Książąt Pomorskich. W 1912 r. został przeniesiony do nowego gmachu muzealnego przy Wałach Chrobrego, a 12 lat później zasilił powstające Prowincjonalne Muzeum Starożytności Pomorskich (Provinzialmuseum Pommerscher Altertümer), które w 1934 r. przemianowano na Pomorskie Muzeum Krajowe (Pommersches Landesmuseum). W instytucji tej zabytki znajdowały się do wybuchu II wojny światowej.
   W czasie wojny, z powodu zagrożenia miasta bombardowaniami, najcenniejsze eksponaty zostały ewakuowane i ukryte w kilku miejscach na terenie ówczesnej Prowincji Pomorze. Na wiele lat

wszelki ślad po nich zaginął, a prowadzone poszukiwania nie przynosiły żadnych rezultatów. Dopiero w latach 60-tych XX w. do szczecińskich muzealników dotarła oficjalna informacja, że część ocalałych z zawieruchy wojennej zabytków archeologicznych przechowywana jest za Odrą, w Museum für Ostmecklenburg w Stralsundzie. Wkrótce rozpoczęły się starania o dokonanie wymiany muzealiów z przedwojennych zbiorów, w ramach której strona polska miała przekazać znaleziska z terenów leżących obecnie w granicach Niemiec, a strona niemiecka eksponaty z obszarów stanowiących aktualnie terytorium Polski. Po długich negocjacjach dyplomatycznych ta niecodzienna wymiana doszła do skutku w 2009 r. Zabytki trafiły do Muzeum Narodowego w Szczecinie, w którym wcześniej znalazło schronienie wiele dawnych kolekcji pomorskich.

   Prezentowane na wystawie przedmioty, datowane od epoki kamienia po wczesne średniowiecze,   zostały   dobrane   w   taki  sposób,  aby  w   pełni  ukazywały  bogactwo i różnorodność szczecińskiego zbioru. Są wśród nich wspaniałe ozdoby ze złota, srebra
i brązu: naramienniki, zapinki, bransolety i naszyjniki, a także dobrze zachowana broń, ciekawe naczynia oraz srebrne i złote monety. Wyroby te pochodzą z wyposażeń grobów, odkryć przypadkowych oraz znalezisk gromadnych, czyli skarbów.
    Jednym z najciekawszych zabytków jest wykonana w epoce kamienia laska magiczna z poroża jelenia, nazywana też laską władzy, na której wyryto schematyczny wizerunek ludzkiej postaci. Unikatową ozdobę w pomorskich zbiorach stanowi złoty naramiennik ze spiralnymi tarczkami, prawdopodobnie wyprodukowany na terenie dzisiejszego Siedmiogrodzie u schyłku epoki brązu (ok. 950-750 p.n.e.). Zwracają  też  uwagę  dwie  duże,  niezwykle   dekoracyjne zapinki  palczaste  z  V  w.  n. e.,  zrobione   ze   srebra i pozłocone.
    Maskotką i logo ekspozycji został bursztynowy niedźwiadek z epoki kamienia, znaleziony w 1887 r. w okolicach Słupska, przez prasę pomorską nazwany Żelkiem z powodu podobieństwa do żelowego cukierka. Badacze przypuszczają, że figurka ta mogła być talizmanem przynoszącym pomyślność łowcy niedźwiedzi. Przed II wojną  światową  miś  był  ulubieńcem mieszkańców   miasta,   pisano  o  nim  wiersze  i  bajki, a miniaturki i naśladownictwa zwierzaka były lokalną pamiątką turystyczną. Obecnie kopia figurki, określanej też jako Niedźwiadek Szczęścia, zdobi ratusz Słupska.

   Wystawie towarzyszy obszerny, polsko-angielski katalog oraz kiosk multimedialny, które umożliwiają zapoznanie się z całą odzyskaną kolekcją, okolicznościami odkrycia poszczególnych przedmiotów oraz ich datowaniem.

   Na poświęconej ekspozycji stronie www.zaginione-ocalone.pl dostępne są dodatkowe informacje na temat szczecińskiego zbioru oraz prezentacje niektórych zabytków w formacie 2D i 3D.

Źródła:

http://www.pma.pl/

http://www.zaginione-ocalone.pl/

 

Zapinka tarczkowa krzyżowa w kształcie swastyki z Kiełpina

ZapinkaZapinka tarczkowa

Pochodzenie: znalezisko gromadne w torfie w Kiełpinie, powiat gryficki, Pomorze (Polska)

Miejsce wystawienia: wystawa czasowa pt. „Zaginione – Ocalone” w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

http://swastyki.pl/2013/03/20/swastyki-na-wystawie-czasowej-zaginione-ocalone-w-panstwowym-muzeum-archeologicznym-w-warszawie/

Miejsce przechowywania: zbiory szczecińskiej kolekcji starożytności pomorskich w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Datowanie: 500-400 lat p.n.e. (wczesna epoka żelaza)

Swastyka: 1 lewoskrętna

Fotografie: 17.03.2013 Marcin Klebba

Opis: zapinka tarczkowa krzyżowa z brązu ze znaleziska gromadnego w torfie.

Źródła:

http://www.pma.pl/

http://www.zaginione-ocalone.pl/

Swastyki na urnie glinianej z grobu w Miechęcinie z okresu rzymskiego

Dwie swastyki na urnieDruga strona urny ze swastykami

UrnaDruga strona urnyBrzeg urny

Pochodzenie: wyposażenie grobu w Miechęcinie, powiat kołobrzeski, Pomorze (Polska)

Miejsce wystawienia: wystawa czasowa pt. „Zaginione – Ocalone” w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

http://swastyki.pl/2013/03/20/swastyki-na-wystawie-czasowej-zaginione-ocalone-w-panstwowym-muzeum-archeologicznym-w-warszawie/

Miejsce przechowywania: zbiory szczecińskiej kolekcji starożytności pomorskich w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Datowanie: I-II w.n.e. (okres rzymski)

Swastyki: 2 prawoskrętne

Fotografie: 17.03.2013 Marcin Klebba

Opis: urna gliniana w formie flaszy.

Źródła:

http://www.pma.pl/

http://www.zaginione-ocalone.pl/

Swastyki na synagodze Reicherów w Łodzi

Synagoga Reicherów w ŁodziSwastyki na synagodze Reicherów w Łodzi

Lokalizacja: synagoga Reicherów przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 28 w Łodzi (Polska)

Swastyki: 4 lewoskrętne

Fotografie: 30.01.2013 Iwona Jesionowska

Opis: akt wandalizmu w postaci namalowanych czarnych swastyk. Co ciekawe nie są to swastyki hitlerowskie, ponieważ ich ramiona zagięte są w lewą stronę, a nie w prawą. Nie jest to odosobniony przypadek, że czarne swastyki nawiązujące do nienawiści nazistów względem Żydów są niepoprawne stylistycznie.

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Reicher%C3%B3w_w_%C5%81odzi

===========================================================================

Swastyki.pl przypominają, że w Polsce używanie znaku swastyki nie jest prawnie zabronione, ponieważ jest to symbol religijny np. w buddyzmie, hinduizmie, rodzimej wierze słowiańskiej oraz w filozofiach m.in. Falun Gong. Zabronione jest propagowanie symboli nazistowskich, na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dziennik Ustaw 1997 nr 88 poz. 553) w art. 256 i 257 mówi: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r.: Propagowanie, w rozumieniu art. 256 i 257 k.k., oznacza każde zachowanie polegające na publicznym prezentowaniu, w zamiarze przekonania do niego, faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa.

Swastyka na wystawie czasowej "Oj, dobrze już" w galerii Propaganda w Warszawie

Wystawa w Propagandzie

Tytuł wystawy: Oj, dobrze już

Lokalizacja: Galeria Propaganda ul. Foksal 11, lok. 1, 00-372 Warszawa (Polska)

Termin: 2.02-30.03.2013

Godziny otwarcia: pon. – pt.: 11-18, sob.: 12-18

Wstęp: wolny

Fotografia: okładka pisma „Oj dobrze już” zaprojektowana przez Marka Sobczyka (napisy) i Włodzimierza Pawlaka (układ połączonych elementów przypominających swastykę) http://cjg.gazeta.pl/CJG_Warszawa/1,104438,13322639,Gruppa_w_Propagandzie.html

Opis: 

Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak

Łączył ich sprzeciw wobec systemu, antykomunizm i wola uprawiania sztuki, radykalizm i anarchia. Antagonizowały charaktery, indywidualizm i postawy artystyczne. Wiedzieli jednak, że mogą działać tylko w Gruppie, z Gruppą i dla Gruppy. Pojedynczo nie widzieli szans i perspektyw. 30 lat temu zorganizowali pierwszą wspólną wystawę. Dzisiaj nie mówi się o nich inaczej, jak “legendarna Gruppa”.

Poczucie wspólnoty przypieczętowane zostało wydawaniem pisma “Oj, dobrze już” oraz wspólnymi “zamknięciami” w warszawskiej galerii Dziekanka, gdzie odcięci od rzeczywistości spędzali razem w malarskim transie po kilka dni i nocy. Każdy z nich był i jest indywidualistą, ale wielokrotnie tworzyli obrazy parami lub grupowo; niektóre prace dedykowali sobie nawzajem. Mimo, że wielokrotnie dochodziło między nimi do scysji i gwałtownych spięć właśnie owe wspólne dzieła stanowią o fenomenie Gruppy.

Na wystawę wybraliśmy kilkanaście prac, które pokazują owe nitki wzajemnych połączeń, przyjaźni i postaw. Wiele z

nich nie było nigdy pokazywanych. Nigdy też nie zaistniały razem na jednej ekspozycji.

Źródła:

http://galeriapropaganda.com/exhibitions/oh-its-all-right-now/?lang=pl

http://cjg.gazeta.pl/CJG_Warszawa/1,104438,13322639,Gruppa_w_Propagandzie.html

Triskele i znaki swastykopodobne na kielichu liturgicznym ze Skoraszewic

kielich ze Skoraszewic, ok. 1450 r., Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Pochodzenie: kościół p.w. św. Katarzyny w Skoraszewicach w Wielkopolsce (Polska)

Miejsce przechowywania: Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Datowanie: około 1450 r. (późne średniowiecze) – ufundowany prawdopodobnie przez rodzinę Skoraszewskich (ówczesnych właścicieli wsi Skoraszewice)

Triskele: 29 prawoskrętnych okrągłych

Znaki swastykopodobne: 9 prawoskrętnych okrągłych (tetraskeliony – poczwórne rybie pęcherze)

Fotografia: http://www.muzeum.poznan.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=29

Opis: na ozdobnym trzonie kielicha widoczne okrągłe znaki swastykopodobne, a na stopie ornament maswerkowy z ułożonych naprzemiennie triskeli (tzw. potrójnych rybich pęcherzy) i czteroliści.

Surowiec: złoto

Technika wykonania: filigran i granulacja, emalia komórkowa, cyzelowanie, rycie

Źródła:

http://www.muzeum.poznan.pl/www2/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=29

 

Swastyki na greckiej wazie

Grecka waza

Pochodzenie: (Grecja)

Miejsce przechowywania: Królewskie Muzea Sztuki i Historii w Brukseli

Datowanie: 800-700 p.n.e. okres

geometryczny (starożytność)

Przynależność kulturowa: grecka

Swastyki: 4 prawoskrętne

Fotografia: 2012 Marcin Klebba

Opis: ceramika attycka

Źródła:

http://www.kmkg-mrah.be/cinquantenaire-museum

http://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_orientalizuj%C4%85cy#Ceramika_attycka

 

Ornament swastykowy na greckiej rzeźbie w zrekonstruowanych barwach

Grecka rzeźba w zrekonstruowanych barwach

Pochodzenie: (Grecja)

Miejsce eksponowania: Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu (kolekcja sztuki greckiej)

Przynależność kulturowa: grecka (starożytność)

Ornament viagra for sale swastykowy: grecki prawoskrętny metopowy

Fotografia: pochodzi ze strony http://www.khm.at/en/visit/exhibitions/gods-in-colour/

Opis: ornament swastykowy znajduje się wzdłuż krawędzi szaty na prawym ramieniu rzeźby.

Źródło:

http://www.khm.at/en/visit/exhibitions/gods-in-colour/

Ornament swastykowy na posadzce Kościoła Wniebowstąpienia w Jerozolimie

 

 

 

Kościół Wniebowstąpienia w JerozolimieKościół Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej w JerozolimieKościół Wniebowstąpienia - panorama

Lokalizacja: Kościół Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej w Jerozolimie (Izrael)

Przynależność kulturowa:

Ornament cheap clomid swastykowy: lewoskrętny i prawoskrętny naprzemienny ciągły

Fotografie: luty 2012 Anna Sadowska (dwie pierwsze); panorama (źródło: http://www.360cities.net/image/church-jerusalem)

Źródła:

http://www.360cities.net/image/church-jerusalem

http://www.biblewalks.com/Sites/AugustaVictoria.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Augusta_Victoria_Hospital

http://allaboutjerusalem.com/article/evangelical-church-ascension

 

Ornament swastykowy na greckim kraterze

Krater

Pochodzenie: (Grecja)

Miejsce przechowywania: Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu (nr inwentarza: ANSA_IV_4585)

Datowanie: 370-350 p.n.e. (starożytność)

Przynależność kulturowa: grecka

Ornament swastykowy: grecki lewoskrętny metopowy

Fotografia: pochodzi canada meds ze strony http://www.khm.at/en/visit/collections/collection-of-greek-and-roman-antiquities/selected-masterpieces/

Opis: ornament swastykowy znajduje się na szyjce krateru; przedstawienie czerwonofigurowe ukazuje Achillesa i Pentezyleę (królową Amazonek).

Źródło:

http://www.khm.at/en/visit/collections/collection-of-greek-and-roman-antiquities/selected-masterpieces/