Swastyka na kamieniu upamiętniającym śmierć kompozytora Mieczysława Karłowicza w Tatrach

Lokalizacja: wschodnie zbocze Małego Kościelca w Tatrach (Polska)

Datowanie: 1909 r. (współczesność)

Przynależność kulturowa: kultura polska-góralska z wpływami okresu Młodej Polski

Swastyka: 1 prawoskrętna

Fotografia: 24 sierpnia 2006 Jerzy Opioła (http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Kamie%C5%84_Kar%C5%82owicza_a1.jpg&filetimestamp=20060826182021)

Opis: 8 lutego 1909 Mieczysław Karłowicz zginął w Tatrach przysypany lawiną na wschodnich zboczach Małego Kościelca, w trakcie wycieczki narciarsko-fotograficznej. W miejscu tym stoi obecnie kamień – pomnik zwany Kamieniem Karłowicza z napisem: „Non omnis moriar” (nie wszystek umrę). Umieszczona na nim swastyka to popularny na Podhalu krzyżyk niespodziany. Mimo związków kompozytora z górami w żadnym jego utworze muzycznym nie znalazło się bezpośrednie odbicie Tatr, ich przyrody, góralskiego folkloru czy też wspomnień artysty z tatrzańskich wypraw. Mieczysław Karłowicz został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Kar%C5%82owicz_(kompozytor)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.