Prawdopodobnie najstarsza swastyka na świecie znajduje się w Armenii

Lokalizacja: dolina Ararat (Armenia)

Datowanie: 10 tys. lat przed Chr. (górny paleolit)

Swastyki: 2 prawoskrętne

Źródło: W. Ziehr, Krzyż: symbol i rzeczywistość, Kraków, 1998,  s. 196;

materiał zdjęciowy znajduje się w Archiwum MVG w Lucernie

Opis: ryt naskalny przedstawia łowców, zwierzęta oraz dwie prawoskrętne swastyki w towarzystwie spirali, która według W. Ziehra symbolizuje węża (Ziehr 1998 s. 196). Przedstawione w górnej części rysunku zwierzę to jeleń (za identyfikację serdecznie dziękuję Pani archeozoolog prof. A. Lasocie-Moskalewskiej). Są to jedne z najstarszych znanych przedstawień znaku swastyki nie tylko w Azji Zachodniej, ale i na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.