Ornament swastykowy w kościele św. Apolinarego w Rawennie

Kościół św. Apolinarego

Lokalizacja: Nowa Bazylika św. Apolinarego w Rawennie (Włochy)

Datowanie: VI wiek (średniowiecze)

Styl:

bizantyjski

Ornament swastykowy: lewoskrętny metopowy ciągły

Fotografia: Filip Budda [w:] Filip Budda, Swastyka w dziejach cywilizacji, Toruń 2001, s. 99, fot. 9

http://swastyki.pl/2011/10/26/ksiazka-swastyka-w-dziejach-cywilizacji/

Opis: ornament kratownicy, złożony z połączonych swastyk na przemian z kwadratami, otaczający krzyże wpisane w koło i krzyże złożone z kół. Układ ornamentu jest bardzo podobny do kratownicy z synagogi w Weronie:

http://swastyki.pl/2013/04/06/ornament-swastykowy-na-oknie-synagogi-w-weronie/

Źródła:

Filip Budda, Swastyka w dziejach cywilizacji, Toruń 2001

http://swastyki.pl/2011/10/26/ksiazka-swastyka-w-dziejach-cywilizacji/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sant%27Apollinare_Nuovo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.