Ornament swastykowy i swastykopodobny w bazylice św. Wita w Rawennie

Mozaiki w RawennieDetal ornamentu swastykopodobnego

Lokalizacja: bazylika św. Wita w Rawennie (Włochy)

Datowanie: VI wiek (średniowiecze)

Styl: bizantyjski

Ornament swastykowy: prawoskrętny

Ornament swastykopodobny: lewoskrętny

Fotografia: Filip Budda [w:] Filip Budda, Swastyka w dziejach cywilizacji, Toruń 2001, s. 98, fot. 8

http://swastyki.pl/2011/10/26/ksiazka-swastyka-w-dziejach-cywilizacji/

Opis: jeśli zwróci się uwagę na kształt przestrzeni zakreślonej przez ornament swastykowy, to wtedy uzyska się znak rombu z czterem ramionami załamanymi w lewą stronę, a szereg takich układów umownie można nazwać ornamentem swastykopodobnym, widocznym jako negatyw ornamentu swastykowego.

Źródła:

Filip

Budda, Swastyka w dziejach cywilizacji, Toruń 2001

http://swastyki.pl/2011/10/26/ksiazka-swastyka-w-dziejach-cywilizacji/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Witalisa_w_Rawennie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.