Ornament swastykowy na mozaice w Petrze w Jordanii

Mozaika w PetrzeOrnament swastykowy na mozaice w Petrze

Pochodzenie: Petra (Jordania)

Miejsce przechowywania: Muzeum Archeologiczne w Petrze

Przynależność kulturowa: rzymska (starożytność)

Ornament swastykowy: grecki prawoskrętny metopowy

Fotografia: luty 2012 Anna Sadowska

Źródło:

http://www.visitpetra.jo/Petra/ArcheologicalPreservation.aspx#all

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.