Ornament swastykowy na greckiej rzeźbie w zrekonstruowanych barwach

Grecka rzeźba w zrekonstruowanych barwach

Pochodzenie: (Grecja)

Miejsce eksponowania: Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu (kolekcja sztuki greckiej)

Przynależność kulturowa: grecka (starożytność)

Ornament viagra for sale swastykowy: grecki prawoskrętny metopowy

Fotografia: pochodzi ze strony http://www.khm.at/en/visit/exhibitions/gods-in-colour/

Opis: ornament swastykowy znajduje się wzdłuż krawędzi szaty na prawym ramieniu rzeźby.

Źródło:

http://www.khm.at/en/visit/exhibitions/gods-in-colour/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.