Cel pogłębiania wiedzy archeologicznej o swastyce

Archeologicznym celem zbierania informacji o swastyce jest odnalezienie zabytków na których są najstarsze swastyki na świecie oraz utworzenie największej naukowej bazy danych zabytków i dzieł sztuki od epoki kamienia po współczesność z wizerunkiem tego symbolu w celu informowania społeczeństwa o pozytywnym znaczeniu i odwiecznym istnieniu swastyki, która dzięki licznym przykładom zostałaby szerzej zaakceptowana po zebraniu wielu świadectw jej użycia w świętych i uznawanych oraz podziwianych przez wielu ludzi miejscach takich jak: kościoły, meczety, stupy, synagogi, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.