Cel informowania społeczeństwa o swastyce

Społecznym celem popularyzacji wiedzy na temat znaku swastyki jest informowanie o dziejach i historii tego symbolu oraz uświadamianie o jej zatraconym i zapomnianym znaczeniu. Rzetelna edukacja o swastyce ułatwi odróżnianie swastyk hitlerowskich od innych swastyk oraz umiejętne rozróżnianie swastyk wykorzystywanych w celach propagowania faszyzmu. Ma to pozwolić na zwiększenie tolerancji względem nadal używanego w różnych kręgach kulturowych tradycyjnego znaku swastyki symbolizującego dobro i szczęście:

W krajach UE istnieje 16, a w Polsce 5 legalnie działających związków wyznaniowych, od buddyzmu tybetańskiego po neopogaństwo, w których symbolice obecny jest ten znak.

– B.G., W obronie swastyki [w:] Nie – data wydania 05/2005, nr kolumny: 10

2 komentarze do “Cel informowania społeczeństwa o swastyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.