Archiwum kategorii: Swastyki

Lewoskrętna swastyka wkomponowana w scenę rysunku naskalnego w Armenii

Lokalizacja: rejon gór Gegham (Armenia)

Datowanie:

Swastyki: 1 lewoskrętna

Źródło: Martirossian, H. A., The Rock Carvings of the Gegham Mountain Range, Erewan, 1975, tablica 79, ryc. 2; publikacja dostępna w Internecie:

http://www.iatp.am/resource/artcult/rockart/geghama/

Opis: duża ilość kresek utrudnia dostrzeżenie lewoskrętnej swastyki, która nie jest zbytnio wyeksponowana. Częściowo połączona z innymi liniami może skłaniać do przypuszczenia, że przedstawia przypadkowe ułożenie kończyn jakiegoś zwierzęcia (Martirossian 1975, rozdział VI).

Rysunek naskalny z wizerunkiem swastyki w Armenii

Lokalizacja: rejon gór Gegham (Armenia)

Datowanie: 5-4 tys. lat przed Chr. (schyłek neolitu i początek chalkolitu)

Swastyki: 1 prawoskrętna

Źródło: Martirossian, H. A., The Rock Carvings of the Gegham Mountain Range, Erewan, 1975, tablica 67, ryc. 2; publikacja dostępna w Internecie:

http://www.iatp.am/resource/artcult/rockart/geghama/

Opis: przykład armeńskiej sztuki naskalnej przedstawiający, grupę łowców, zwierzęta i prawoskrętną swastykę.

Prawdopodobnie najstarsza swastyka na świecie znajduje się w Armenii

Lokalizacja: dolina Ararat (Armenia)

Datowanie: 10 tys. lat przed Chr. (górny paleolit)

Swastyki: 2 prawoskrętne

Źródło: W. Ziehr, Krzyż: symbol i rzeczywistość, Kraków, 1998,  s. 196;

materiał zdjęciowy znajduje się w Archiwum MVG w Lucernie

Opis: ryt naskalny przedstawia łowców, zwierzęta oraz dwie prawoskrętne swastyki w towarzystwie spirali, która według W. Ziehra symbolizuje węża (Ziehr 1998 s. 196). Przedstawione w górnej części rysunku zwierzę to jeleń (za identyfikację serdecznie dziękuję Pani archeozoolog prof. A. Lasocie-Moskalewskiej). Są to jedne z najstarszych znanych przedstawień znaku swastyki nie tylko w Azji Zachodniej, ale i na całym świecie.

Swastyki na dnach średniowiecznych naczyń z Sandomierza

Pochodzenie: Sandomierz

Datowanie: XI-XIIIw. (wczesne średniowiecze)

Przynależność kulturowa: kultura polska

Swastyka: 3 prawoskrętne i 2 lewoskrętne

Miejsce przechowywania: wystawa podziemnej trasy turystycznej Sandomierza

Kontekst: potłuczone naczynia we wczesnośredniowiecznych warstwach

Fotografia: 2009 Gabriela Semenowicz

Opis: fragmenty naczyń ze znakami garncarskimi

Swastyki na średniowiecznym krzyżu z Walii

Pochodzenie: Llanblethian (Nash Manor), Vale of Glamorgan, Carmarthenshire

Datowanie: 900-1000r. (średniowiecze)

Przynależność kulturowa: kultura walijska

Swastyka: 5 prawoskrętnych i 1 lewoskrętna

Fotografia: P. K.

Miejsce przechowywania: National Welsh Museum w Cardiff

Opis: ten trzon krzyża jest częścią jednego z najbardziej ozdobnych wolnostojących krzyży. Oryginalne zwieńczenie krzyża (obecnie brakujący element) niegdyś doskonale pasowało do wyżłobienia na szczycie trzonu. Napis – „Eiudon” to prawdopodobnie patron.

Swastyka wpisana w krzyż. Średniowieczny znak na dnie naczynia

Pochodzenie: Zamek Królewski na Wawelu (Kraków)

Datowanie: X-XII wiek (wczesne średniowiecze)

Przynależność kulturowa: kultura polska

Swastyka: 1 lewoskrętna

Miejsce przechowywania: gablota na wystawie pt.: „Wawel Zaginiony” na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie

Kontekst: fragment dna znaleziony podczas wykopalisk obejmujących budowle z okresu wczesnoromańskiego i romańskiego, m.in. rotunda NPMarii (ŚŚ. Feliksa i Adaukta) z X/XI wieku

Wymiary: średnica fragmentu dna – około 5 cm

Fotografia: © Marcin Klebba (data wykonania zdjęcia: 19 sierpnia 2010)

Opis: znak garncarski w kształcie równoramiennego krzyża o nakładających się i krzyżujących krawędziach ramion w formie regularnej swastyki kwadratowej o ramionach załamanych w lewą stronę; krzyż uformowany plastycznie w centralnym miejscu na spodzie fragmentu dna naczynia

Średniowieczny znak garncarski na spodzie naczynia z Zamku Królewskiego na Wawelu

Pochodzenie: Zamek Królewski na Wawelu (Kraków)

 

Datowanie: X-XII wiek (wczesne średniowiecze)

 

Przynależność kulturowa: kultura polska

 

Swastyka: 1 prawoskrętna

 

Miejsce przechowywania: gablota na wystawie pt.: „Wawel Zaginiony” na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie

 

Kontekst: fragment dna znaleziony podczas wykopalisk obejmujących budowle z okresu wczesnoromańskiego i romańskiego, m.in. rotunda NPMarii (ŚŚ. Feliksa i Adaukta) z X/XI wieku

 

Wymiary: zrekonstruowana średnica dna – około 8 cm

 

Fotografia: Marcin Klebba (data wykonania zdjęcia: 19 sierpnia 2010)

 

Opis: znak garncarski w kształcie regularnej swastyki kwadratowej o załamanych w prawą stronę pod kątem prostym ramionach; uformowany plastycznie w centralnym miejscu na spodzie fragmentu dna naczynia