Archiwum kategorii: Armenia

Swastyka i koza na skałach w Armenii

Lokalizacja: rejon gór Gegham (Armenia)

Datowanie:

Swastyki: 1 prawoskrętna

Źródło: http://www.arminco.com/hayknet/naskal.htm

Opis: jest to często występujący przykład współwystępowania znaku swastyki ze zwierzęciem. Przedstawione na rycie naskalnym charakterystyczne rogate zwierzę ukazane jest bez brody, a więc najprawdopodobniej przedstawia kozę lub koziorożca. Za identyfikację zwierzęcia serdecznie dziękuję Pani archeozoolog prof. A. Lasocie-Moskalewskiej.

Lewoskrętna swastyka wkomponowana w scenę rysunku naskalnego w Armenii

Lokalizacja: rejon gór Gegham (Armenia)

Datowanie:

Swastyki: 1 lewoskrętna

Źródło: Martirossian, H. A., The Rock Carvings of the Gegham Mountain Range, Erewan, 1975, tablica 79, ryc. 2; publikacja dostępna w Internecie:

http://www.iatp.am/resource/artcult/rockart/geghama/

Opis: duża ilość kresek utrudnia dostrzeżenie lewoskrętnej swastyki, która nie jest zbytnio wyeksponowana. Częściowo połączona z innymi liniami może skłaniać do przypuszczenia, że przedstawia przypadkowe ułożenie kończyn jakiegoś zwierzęcia (Martirossian 1975, rozdział VI).

Rysunek naskalny z wizerunkiem swastyki w Armenii

Lokalizacja: rejon gór Gegham (Armenia)

Datowanie: 5-4 tys. lat przed Chr. (schyłek neolitu i początek chalkolitu)

Swastyki: 1 prawoskrętna

Źródło: Martirossian, H. A., The Rock Carvings of the Gegham Mountain Range, Erewan, 1975, tablica 67, ryc. 2; publikacja dostępna w Internecie:

http://www.iatp.am/resource/artcult/rockart/geghama/

Opis: przykład armeńskiej sztuki naskalnej przedstawiający, grupę łowców, zwierzęta i prawoskrętną swastykę.

Prawdopodobnie najstarsza swastyka na świecie znajduje się w Armenii

Lokalizacja: dolina Ararat (Armenia)

Datowanie: 10 tys. lat przed Chr. (górny paleolit)

Swastyki: 2 prawoskrętne

Źródło: W. Ziehr, Krzyż: symbol i rzeczywistość, Kraków, 1998,  s. 196;

materiał zdjęciowy znajduje się w Archiwum MVG w Lucernie

Opis: ryt naskalny przedstawia łowców, zwierzęta oraz dwie prawoskrętne swastyki w towarzystwie spirali, która według W. Ziehra symbolizuje węża (Ziehr 1998 s. 196). Przedstawione w górnej części rysunku zwierzę to jeleń (za identyfikację serdecznie dziękuję Pani archeozoolog prof. A. Lasocie-Moskalewskiej). Są to jedne z najstarszych znanych przedstawień znaku swastyki nie tylko w Azji Zachodniej, ale i na całym świecie.