Archiwum kategorii: Ameryka Południowa

Swastyka na inkaskim płaszczu

Swastyka inkaska

Pochodzenie: (Peru)

Datowanie: przełom

XVI i XVII wieku

Swastyka: 1 lewoskrętna

Fotografia: rysunek z kroniki Guamana Poma de Ayala [w:] Andrzej K. Wróblewski (red.) Z powrotem na ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich, s. 412, ryc. 114.

Opis: rysunek przedstawia transport głazu za czasów inkaskich. Napis na głazie: „płacze krwią” dobrze ilustruje trudności, z jakimi borykali się ówcześni budowniczowie i przywołuje na myśl opis katastrofy przy transporcie, przekazywany przez Garcilaso de la Vega.

Źródło: 

Mariusz Ziółkowski, „Odkrycie” Ameryki, czyli kosmici na krańcach świata [w:] Andrzej K. Wróblewski (red.), Z powrotem na ziemię. Spór o pochodzenie cywilizacji ludzkich, Warszawa 2000, s. 412-413.

http://en.wikipedia.org/wiki/Felipe_Guaman_Poma_de_Ayala

http://en.wikipedia.org/wiki/Primer_Nueva_Cr%C3%B3nica_y_Buen_Gobierno

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/text/?open=id3083608