Archiwum kategorii: Ruch Raeliański

Swastyka w symbolu Ruchu Raeliańskiego

Symbol: gwiazda Dawida i swastyka w środku; raeliański medalion nieskończoności

Datowanie: 13 grudnia 1973

Swastyka: 1 prawoskrętna / Znak swastykowy: prawoskrętny / Spirala: prawoskrętna (sześcioramienna)

Kontekst: znak gwiazdy Dawida i swastyki został wybrany na symbol Ruchu Raeliańskiego przez jego założyciela Claude’a Vorilhona (Raela), dziennikarza sportowego, po tym jak zobaczył go na kombinezonie i statku kosmicznym przybysza z kosmosu, który skontaktował się z nim we Francji 13 grudnia 1973 roku. Wyjaśnił mu, że całe życie na Ziemi zostało stworzone przez naukowców z innego układu słonecznego, łącznie z człowiekiem „na ich obraz i podobieństwo”, jako część ogromnego naukowego eksperymentu opartego na syntezie DNA i inżynierii genetycznej.

Z relacji Raela dowiadujemy się że przybysz z kosmosu porównał dzieło stworzenia do opisów w wielu mitologiach i religijnych tekstach. Nawiązał także do Biblii, gdzie występuje imię boskie – Elohim, w liczbie mnogiej, które w starohebrajskim oznacza „ci, którzy przybyli z nieba”. Powiedział, że to oni byli tymi, którzy zapoczątkowali wszystkie większe religie, poprzez kolejnych proroków, m.in. Mojżesza, Buddę, Jezusa i Mahometa dając im przesłania mądrości i miłości, odpowiednie do czasów i poziomu zrozumienia, w jakich przyszło im żyć. W obecnych czasach pragnie przekazać ostatnie przesłanie, abyśmy zrozumieli, że nie ma Boga ani duszy, tylko stwórcy z innej planety, ludzki geniusz, miłość i świadomość. Przekazał Raelowi technikę samorealizacji zwaną Medytacją Zmysłową, nauczaną na różnych spotkaniach i seminariach na całym świecie. Jest to część planu podniesienia poziomu świadomości rodzaju ludzkiego oraz pomoc przy wprowadzeniu ludzi w Złotą Erę, jako preludium do oficjalnego lądowania przybyszów z kosmosu na Ziemi w ambasadzie zbudowanej przez Ruch Raeliański.

Rozmówca Raela opowiedział, że pochodzi z planety, na której panuje pokój i radość, a cała ciężka praca fizyczna jest zautomatyzowana, co pozwala tamtejszym istotom być wolnymi i czynić dokładnie to, na co mają ochotę. Rozwijając swoje zmysły, rozwijają świadomość oraz zdolność do czerpania przyjemności. Ich ustrój polityczny jest wysoce rozwiniętą formą demokracji selektywnej, gdzie prawo podejmowania decyzji przysługuje tym, którzy mają największe predyspozycje do przewidywania skutków działań – geniuszom. To system rządzenia, który można nazwać Geniokracją.

Opis:

Źródła:

www.rael.org

Rael, Geniokracja. Rząd geniuszy w służbie ludzkości, 2007