Fragment ornamentu swastykowego w Muzeum Mozaiki w Istambule

IMG_2156

Pochodzenie: nieznane (prawdopodobnie Turcja)

Datowanie: (starożytność)

Przynależność kulturowa: kultura grecka (Grecy)

Miejsce przechowywania: wystawa stała w Muzeum Mozaiki w Istambule

Ornament swastykowy: prawoskrętny

Fotografia: 8.11.2014 Anna Sadowska

Opis: fragment wyrzeźbionego w kamieniu ornamentu swastykowego znajdującego się na części ekspozycji między mozaikami w jednej z sal. Nie był opisany.

Ornament swastykowy w ruinach starożytnego miasta Efez

DIGITAL CAMERA

Lokalizacja: okolice Wielkiego Teatru w Efezie (Turcja)

Datowanie: ok. III wiek p.n.e. (starożytność)

Przynależność kulturowa: grecka

Ornament swastykowy: dookolny naprzemienny – lewoskrętny i prawoskrętny

Fotografia: wrzesień 2011 Hanna

Pietras-Orowiecka

Źródło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Efez