Archiwum kategorii: Nowe

Prawdopodobnie najstarsza swastyka na świecie znajduje się w Armenii

Lokalizacja: dolina Ararat (Armenia)

Datowanie: 10 tys. lat przed Chr. (górny paleolit)

Swastyki: 2 prawoskrętne

Źródło: W. Ziehr, Krzyż: symbol i rzeczywistość, Kraków, 1998,  s. 196;

materiał zdjęciowy znajduje się w Archiwum MVG w Lucernie

Opis: ryt naskalny przedstawia łowców, zwierzęta oraz dwie prawoskrętne swastyki w towarzystwie spirali, która według W. Ziehra symbolizuje węża (Ziehr 1998 s. 196). Przedstawione w górnej części rysunku zwierzę to jeleń (za identyfikację serdecznie dziękuję Pani archeozoolog prof. A. Lasocie-Moskalewskiej). Są to jedne z najstarszych znanych przedstawień znaku swastyki nie tylko w Azji Zachodniej, ale i na całym świecie.

Swastyki na nagrobku w Muzeum Cluny w Paryżu

Pochodzenie: Cluny (Francja)

Datowanie: XIV wiek (późne średniowiecze)

Przynależność kulturowa: kultura francuska (burgundzka);

benedyktyńska (opactwo benedyktynów)

Swastyka: 7 prawoskrętnych

Miejsce przechowywania: Muzeum Cluny w Paryżu

Fotografia: 2011 Piotr Skrzycki

Opis: nagrobek przedstawiający abota Simone’a De Gillans (?-1345)

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cluny

Amfora jajowata z okolic Warszawy ze swastyką wewnątrz naczynia sprzed ponad 4 tys. lat

amfora

Pochodzenie: Rębków-Parcele, gm. Garwolin, woj. mazowieckie; odkrycie grobów na polu Stanisława Głowały w 1937 roku; badania archeologiczne przeprowadzone przez K. Salewicza z Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Datowanie: około 3100-2600 p.n.e. (młodsza epoka kamienia – neolit)

Przynależność kulturowa: kultura amfor kulistych

Swastyka: 1 lewoskrętna

Miejsce przechowywania: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Kontekst: grób II

Wymiary: wysokość: 26 cm; obwód: 12 cm; dno: 10 cm

Rysunek: J. Koszutska [w:] Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, s.139

Opis:

Amfora podobna [jajowata], zdobiona ośmioma równoległymi liniami sznurowymi. Wewnątrz tej amfory znajduje się znak swastyki.

– Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, s. 136

Źródła:

Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, Wrocław 1967

Amforka z okolic Warszawy ze znakiem swastyki sprzed ponad 4 tys. lat

Pochodzenie: Rębków-Parcele,gm. Garwolin, woj. mazowieckie; odkrycie grobów na polu Stanisława Głowały w 1937 roku; badania archeologiczne przeprowadzone przez K. Salewicza z Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Datowanie: około 3100-2600 p.n.e. (młodsza epoka kamienia – neolit)

Przynależność kulturowa: kultura amfor kulistych

Swastyka: 1 lewoskrętna

Miejsce przechowywania: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Kontekst: grób I

Wymiary: wysokość: 10 cm; obwód: 7,6 cm

Rysunek: J. Koszutska [w:] Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, s. 135

Opis:

Amforka o kulistym brzuścu i cylindrycznej, dość wysokiej szyjce. Na przejściu szyjki w brzusiec znajdują się dwa naprzeciwległe, poziomo przekłute uszka. Szyja i górna część brzuśca zdobione są motywami sznurowymi złożonymi z linii poziomych, pionowych i skośnych. Na uwagę zasługuje umieszczenie w jednym z pól, w pobliżu ucha pomiędzy frędzlowato zwisającymi, pionowymi liniami sznurowymi, swastyki.

– Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, s. 136

Źródła:

Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, Wrocław 1967