Znak swastykopodobny w logo Centrum Nauki Kopernik


Lokalizacja: Centrum Nauki Kopernik (CNK), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa (Polska)

Datowanie: 1 czerwca 2005 – data założenia CNK; 27 kwietnia 2006 – wybranie logo CNK (współczesność) 

Przynależność kulturowa: kultura polska

Znak swastykopodobny: 1 prawoskrętny

Autor: Artur Gosiewski (designer z agencji Brand Natural Access)

Fotografia: 10.05.2011 Marcin Klebba (totem przed wejściem do CNK)

Kontekst: logo instytucji o statusie centrum nauki

Opis: cztery różnokolorowe ramiona (żółte, zielone, czerwone, niebieskie), których końce zewnętrzne są zagięte pod kątem rozwartym w prawą stronę, a ukośnie zakończone końce wewnętrzne, zbiegają się w środku znaku tworząc okrągły punkt centralny. Pomiędzy ramionami, w czterech miejscach, znajdują się dwa trapezowate elementy graficzne. Zamierzeniem grafika, Artura Gosiewskiego, który zaprojektował logo Kopernika był znak czterech strzałek skierowanych do środka czyli do -> Centrum Nauki Kopernik. Można to wyraźniej dostrzec jeśli połączy się przerwy między elementami graficznymi znaku. To samo uzyskamy jeśli zmienimy sposób patrzenia, tak aby potraktować to co widać wyraźnie jako kontury i skupić się na kształcie, a wtedy dostrzeżemy strzałki (grafika pomocnicza powyżej: porównanie logo z układem czterech strzałek).

Interpretacje: logo Centrum Nauki Kopernik może przypominać np. wiatrak z elementami pomiędzy ramionami imitującymi ruch powietrza, różę wiatrów, strzałki skierowane do centrum, wciągający wir, krzyż, swastykę.

Władze miasta świadomie wybrały motyw graficzny, który nie kojarzy się wprost z postacią wielkiego astronoma. – Nie chcieliśmy modelu układu planetarnego ani twarzy Kopernika. Jego wizerunek jest zbyt ograny – mówi Dorota Stojda z miejskiego Zespołu ds. Centrum Nauki „Kopernik”     – Centrum Nauki „Kopernik”. Jeszcze bez siedziby ale za to z dziwnym logo [w:] Dziennik, 27.04.2006

Logo przedstawia kolorowe strzałki skierowane do środka, tworzące wzór graficzny przypominający oko cyklonu.                                                                – Kalejdoskop wiedzy. Kopernik już z logo [w:] Trybuna, 28.04.2006

Znaczenie: harmonia, ruch, rozwój, postęp, kreatywność, pomysłowość, tworzenie, odkrywanie, wynalazczość, mechanika, technika, połączenie różnych cząsteczek w celu zbudowania czegoś, elementarność, nauka u podstaw, filary nauki, wielość perspektyw, różne drogi dochodzenia do wiedzy, każdy może znaleźć coś dla siebie, żywioły, puzzle, zachęca do zabawy i samodzielnego myślenia, sieć zależności, połączenie różnych elementów składowych, wieloznaczność, różnorodność, wzbudza zainteresowanie i wciąga.

Przez twórców zostało nazwane „kalejdoskopem wiedzy”. – Ten symbol ma witalność, dynamikę i przyjemny koloryt. Ponadto jest nieoczywisty – mówił Robert Firmhofer, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. CNK. – Chcieliśmy uniknąć trywialności – przekonywał Mariusz Przybył, szef agencji reklamowej, która wygrała konkurs na koncept wizerunku. – Kalejdoskop wiedzy. Kopernik już z logo [w:] Trybuna, 28.04.2006

– W szranki stanęły cztery pracownie, jednak logo firmy BNA spodobało nam się najbardziej ze względu na swą uniwersalność i szeroką symbolikę. – Wybrali już logo [w:] Życie Warszawy, 28.04.2006

 

Źródła:

– ustna informacja dzięki uprzejmości Pani Anety Prymaka (zastępcy kierownika Działu Komunikacji i Promocji w Centrum Nauki Kopernik)

kopernik.org.pl

www.bna.pl

www.sadistic.pl/logo-centrum-nauki-kopernik

Centrum Nauki „Kopernik”. Jeszcze bez siedziby ale za to z dziwnym logo [w:] Dziennik, 27.04.2006

Kalejdoskop wiedzy. Kopernik już z logo [w:] Trybuna, 28.04.2006

Wybrali już logo [w:] Życie Warszawy, 28.04.2006

Średniowieczny znak garncarski na spodzie naczynia z Zamku Królewskiego na Wawelu

Pochodzenie: Zamek Królewski na Wawelu (Kraków)

 

Datowanie: X-XII wiek (wczesne średniowiecze)

 

Przynależność kulturowa: kultura polska

 

Swastyka: 1 prawoskrętna

 

Miejsce przechowywania: gablota na wystawie pt.: „Wawel Zaginiony” na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie

 

Kontekst: fragment dna znaleziony podczas wykopalisk obejmujących budowle z okresu wczesnoromańskiego i romańskiego, m.in. rotunda NPMarii (ŚŚ. Feliksa i Adaukta) z X/XI wieku

 

Wymiary: zrekonstruowana średnica dna – około 8 cm

 

Fotografia: Marcin Klebba (data wykonania zdjęcia: 19 sierpnia 2010)

 

Opis: znak garncarski w kształcie regularnej swastyki kwadratowej o załamanych w prawą stronę pod kątem prostym ramionach; uformowany plastycznie w centralnym miejscu na spodzie fragmentu dna naczynia

Amfora jajowata z okolic Warszawy ze swastyką wewnątrz naczynia sprzed ponad 4 tys. lat

amfora

Pochodzenie: Rębków-Parcele, gm. Garwolin, woj. mazowieckie; odkrycie grobów na polu Stanisława Głowały w 1937 roku; badania archeologiczne przeprowadzone przez K. Salewicza z Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Datowanie: około 3100-2600 p.n.e. (młodsza epoka kamienia – neolit)

Przynależność kulturowa: kultura amfor kulistych

Swastyka: 1 lewoskrętna

Miejsce przechowywania: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Kontekst: grób II

Wymiary: wysokość: 26 cm; obwód: 12 cm; dno: 10 cm

Rysunek: J. Koszutska [w:] Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, s.139

Opis:

Amfora podobna [jajowata], zdobiona ośmioma równoległymi liniami sznurowymi. Wewnątrz tej amfory znajduje się znak swastyki.

– Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, s. 136

Źródła:

Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, Wrocław 1967

Amforka z okolic Warszawy ze znakiem swastyki sprzed ponad 4 tys. lat

Pochodzenie: Rębków-Parcele,gm. Garwolin, woj. mazowieckie; odkrycie grobów na polu Stanisława Głowały w 1937 roku; badania archeologiczne przeprowadzone przez K. Salewicza z Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Datowanie: około 3100-2600 p.n.e. (młodsza epoka kamienia – neolit)

Przynależność kulturowa: kultura amfor kulistych

Swastyka: 1 lewoskrętna

Miejsce przechowywania: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Kontekst: grób I

Wymiary: wysokość: 10 cm; obwód: 7,6 cm

Rysunek: J. Koszutska [w:] Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, s. 135

Opis:

Amforka o kulistym brzuścu i cylindrycznej, dość wysokiej szyjce. Na przejściu szyjki w brzusiec znajdują się dwa naprzeciwległe, poziomo przekłute uszka. Szyja i górna część brzuśca zdobione są motywami sznurowymi złożonymi z linii poziomych, pionowych i skośnych. Na uwagę zasługuje umieszczenie w jednym z pól, w pobliżu ucha pomiędzy frędzlowato zwisającymi, pionowymi liniami sznurowymi, swastyki.

– Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, s. 136

Źródła:

Stefan Nosek, Kultura Amfor Kulistych, Wrocław 1967